Grupy i funkcje części samochodowych

Współczesne samochody składają się z tysięcy części spełniających najróżniejsze funkcje. Większość z tych części jest istotna, decyduje bowiem o tym, że auto, jako złożony mechanizm, może prawidłowo działać, czyli po prostu jechać. Wszystkie części samochodowe można natomiast pogrupować ze względu na ich rolę w pojeździe.

Pogrupowanie elementów konstrukcji auta wydaje się celowe ze względu na fakt, że każdy kierowca powinien zdawać sobie sprawę, które urządzenia w jego pojeździe są istotniejsze, a które mniej ważne. Wiedza ta pozwoli bezpiecznie korzystać z samochodu w każdej sytuacji.

Oczywiście części samochodowe są zbyt liczne, aby wymienić je wszystkie. Pogrupowanie ich jest jednak możliwe w oparciu o pewne schematy. Poniżej zatem lista grup auto części, gdzie kryterium podziału, jak wspomniano, jest rola spełniana w samochodzie. Uproszczeniem jest w tym przypadku fakt, że grupy te pokrywają się w znacznej mierze z układami samochodowymi, dzielącymi urządzenia ze względu właśnie na przeznaczenie.

Pierwsza grupa to silnik i jego osprzęt. Jak wiadomo, jest to urządzenie wprawiające pojazd w ruch, nadające mu mocy. Bez silnika żaden pojazd nie może się poruszać. Dlatego jest to niezmiernie istotna grupa. Co ważne, składa się ona z bardzo wielu części, nie jest to jednolita konstrukcja, której nie można by podzielić. Silnik spalinowy, w najprostszej formie, składa się przynajmniej z dwudziestu kilku elementów. Do tego dochodzi osprzęt, a więc urządzenia wspomagające bezpośrednio jego pracę. Co istotne, wszystkie części samochodowe należące do tej grupy muszą funkcjonować w sposób idealny. Najdrobniejsza usterka jednej z nich może oznaczać awarię całego silnika. A to jest nie tylko bardzo niebezpieczne, ale też wiąże się najczęściej z bardzo dużymi wydatkami.

Druga grupa auto części to układ napędowy. Część schematów zalicza do tego układu także silnik, który produkuje energię, ale na potrzeby niniejszego opracowania układ zostanie przedstawiony bez jednostki napędowej. Pozostałe części samochodowe wchodzące w skład wspomnianego układu to m. in. skrzynia biegów, sprzęgło, wał przenoszący moment napędowy, itp. Są to także koła i wszystkie elementy konstrukcji obu osi. Rolą tego układu jest przede wszystkim przeniesienie mocy z silnika do kół i wprawienie tych ostatnich w ruch. Jest to zatem zbiór urządzeń bezpośrednio powodujących, że pojazd się porusza. Co oczywiste, wszystkie elementy tego układu, podobnie jak silnika i jego osprzętu, muszą funkcjonować bez zarzutu, a przede wszystkim muszą być odpowiednio precyzyjnie zamontowane. Na szczęście komponenty układu napędowego ulegają awariom rzadko, nie są też w większości narażone na skutki stłuczek czy wypadków. Dlatego ich naprawy czy wymiany są bardzo rzadkie.

Trzecią grupą jest układ hamulcowy. Jak wskazuje nazwa, są to części samochodowe powodujące zmniejszenie prędkości oraz całkowite zatrzymanie. Jest to układ położony wzdłuż układu napędowego, zakończony elementami takimi jak klocki i tarcza hamulcowa. Ze względu na sposób działania, polegający na stałym ścieraniu się, zarówno klocki jak i tarcza hamulcowa podlegają regularnej wymianie. Prawidłowe funkcjonowanie wszystkich komponentów tego układu jest jednak niezwykle ważne, bowiem decyduje bezpośrednio o bezpieczeństwie jazdy. Nie ma potrzeby zaznaczania, jak ważne jest hamowanie podczas prowadzenia pojazdu. Dlatego należy pamiętać o cyklicznej wymianie klocków hamulcowych oraz tarczy, a także kontroli pozostałych elementów układu hamulcowego.

Inne części samochodowe wchodzą w skład układu chłodzenia. Podstawowym jego komponentem jest oczywiście chłodnica, ale nie można zapominać, że jest ona wspomagana przez szereg drobniejszych urządzeń, w tym wiatrak, termostat i wiele innych. Układ ten jest niezmiernie istotny dla prawidłowego funkcjonowania samochodu, pomaga bowiem utrzymać odpowiednią temperaturę silnika podczas jego pracy. W przypadku uszkodzenia układu chłodzenia silnik może bardzo szybko ulec awarii, co jak wspomniano jest bardzo niebezpieczne, ale wiąże się także z wysoce kosztowną naprawą. Kontrola poprawności funkcjonowania układu jest więc istotna.

Piątą dużą grupą jest karoseria i elementy budowy zewnętrznej samochodu. Do tej kategorii zaliczyć należy także komponenty takie jak błotniki, zderzaki czy drzwi. Jak wiadomo, jest to grupa nie ulegająca zużyciu ani częstym awariom, aczkolwiek może ulegać pęknięciom lub innym uszkodzeniom w przypadku zderzenia z drugim pojazdem albo innego wypadku. Nie jest to grupa, której funkcjonowanie trzeba kontrolować, ale na pewno wymiana poszczególnych elementów karoserii jest droga.

Warto też wspomnieć o kolejnej, ostatniej dużej grupie, jaką jest elektronika. Umieszczenie wszystkich urządzeń kontrolowanych elektronicznie w samochodzie w jednej grupie może wydawać się kontrowersyjne, ale w niniejszym zestawieniu chodzi o to, aby skatalogować części samochodowe pod względem ich roli i przeznaczenia. W takim przypadku można, w pewnym uproszczeniu, stwierdzić, że urządzenia kontrolowane elektronicznie mają podobne przeznaczenie: ich rolą jest funkcjonowanie rozmaitych udogodnień, funkcji auta w trakcie jazdy, itp. Jakie konkretnie części można zaliczyć do tej grupy? Są tutaj elektryczne szyby, radio, nawigacja, klimatyzacja, ekran kontrolny (w nowych samochodach zwykle dotykowy), itp.

Pozostałe elementy i części samochodu nie dają się umieścić w większych grupach, oczywiście biorąc pod uwagę uproszczenia stosowane w niniejszym opracowaniu. Ważne jest to, że wszystkie urządzenia w aucie podlegają częstszym lub rzadszym wymianom oraz naprawom, ale należy rozróżnić, które z nich trzeba kontrolować i wymieniać często, a które służą dłużej. Trzeba też odróżniać te, których awaria nie wpływa na bezpieczeństwo i te, których uszkodzenie oznacza zagrożenie podczas jazdy.

 

To może Cię zainteresować:

Dodaj komentarz