Przewóz osób – na czym polega i jakie dokumenty są potrzebne?

Chcesz założyć własną firmę przewozową, jednak nie wiesz, jakie dokumenty będą Ci potrzebne? Lubisz jeździć samochodem i chcesz zacząć na tym zarabiać? Musisz wiedzieć, że prowadzenie działalności będzie od Ciebie wymagało spełnienia określonych warunków. Jakie są wymagane uprawnienia do przewozu osób?

Przewóz osób nie jest tak samo warunkowany, jak posiadanie firmy taksówkowej. W każdym jednak przypadku do przewożenia osób konieczne jest aktualne prawo jazdy konkretnej kategorii. Najczęściej chodzi o najpopularniejszą – B. Jednak jak rozróżnić taksówkę od zwyczajnego przewoźnika? Przede wszystkim samochód w przewozie osób nie może posiadać jakichkolwiek zewnętrznych informacji na temat firmy, czyli nazwy, numeru telefonu, adresu internetowego itd. Co więcej, niemożliwe jest także posiadanie specyficznego dla taksówek koguta. Mało tego, w tym porównaniu tylko taksówkarz może korzystać z tzw. taksometru, czyli urządzenia naliczającego opłaty wraz z pokonywanymi kilometrami.

Warto wiedzieć, że prowadzenie firmy o tym charakterze wchodzi w zagadnienie „przewóz okazjonalny”. Oznacza to, że kierowcy nie mają określonego rozkładu jazdy. Co więcej, może chodzić zarówno o przewóz krajowy, jak i międzynarodowy. Oczywiście, kursy mogą być zamawiane przez jednego klienta zawsze w określonym miejscu i tej samej porze, jednak nadal będzie to przewóz okazjonalny.

Jednak jakie dokumenty są potrzebne?

Poza samym prawem jazdy, często konieczna jest licencja na krajowy przewóz osób samochodem osobowym. Jest ona wydawana danemu przedsiębiorstwu na określonych warunkach. Możliwa jest, kiedy Ty, ani przedsiębiorca nie zostaliście skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karnoskarbowe lub umyślne komunikacyjne. Nie można również posiadać wyroku zakazującego wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Co więcej, co najmniej jedna osoba zarządzająca firmą musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. W tym przypadku konieczne będzie zdanie odpowiednich egzaminów. Musisz również posiadać tytuły prawne, dające Ci możliwość dysponowania pojazdami, czyli na przykład własność, współwłasność lub leasing. Samochody muszą również spełniać wszelkie konieczne wymagania techniczne.

Dodatkowo warto wiedzieć, że na terenie Polski przewóz jest legalny bez posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Nie można także zapominać o koniecznym zapleczu finansowym. Jest to związane z utrzymaniem firmy. Tak więc, na pierwszy samochód musisz posiadać 9 tysięcy euro, natomiast na każdy kolejny 5 tysięcy. Jak jednak przeliczyć walutę, która jest ruchoma?

Narodowy Bank Polski rokrocznie uśrednia kurs walut, dlatego przeliczenie będzie dotyczyło dnia 31 grudnia ubiegłego roku. Licencję wydaje starostwo powiatowe, a jej koszt to 700 zł (2-15 lat), 800 zł (15-30 lat) oraz 900 zł (30-50 lat). Co więcej, kiedy zgłosiło się samochód we wspomnianym wniosku, należy za niego zapłacić 10% opłaty licencyjnej.

Co więcej, przewóz osób busem przepisy regulują innym rodzajem licencji. Po pierwsze busem jest pojazd, którego konstrukcja pozwala na przewóz od 7, do 9 osób (łącznie z kierowcą). Licencja na przewóz osób busem ma takie same wymagania, jak samochodem osobowym. Na oba dokumenty czeka się około jeden miesiąc (w wyjątkowych sytuacjach maksymalnie dwa).

Przewóz osób musi przed samymi czynnościami transportowymi mieć określoną stawkę za usługę, która powinna być opłacana przez klienta bezgotówkowo. Jedynym wyjątkiem jest uiszczenie opłaty osobiście przez klienta w siedzibie firmy.

Pamiętaj jednak, że zakładanie firmy wiąże się również z wieloma innymi powinnościami, dlatego przed wdrożeniem swoich zamierzeń w życie powinno się wykonać dokładny biznesplan. Warte zaznaczenia jest także to, iż często powinno się „kuć żelazo póki gorące”. To powiedzenie w przełożeniu na przewóz osób dotyczy faktu, że nie warto kupować licencji za wcześnie, zanim zacznie się wykonywać kursy. Dlaczego? Mianowicie, pół roku po jej wydaniu dokument zostanie odebrany, jeżeli nie wykona się w tym czasie żadnego przewozu. Dotyczy to jednak wyłącznie busów.

To może Cię zainteresować:

Dodaj komentarz