Trendy i kierunku rozwoju współczesnej motoryzacji

W dzisiejszych czasach zaobserwować można bardzo szybkie zmiany, którym podlega motoryzacja, jako rynek i jako przemysł. Zmiany te, co oczywiste, są wynikiem ogólnego rozwoju gospodarczego i technologicznego świata. Można jednak pokusić się o sformułowanie podstawowych trendów i kierunków zmian, następujących w dzisiejszych czasach w tym przemyśle. Jakie to trendy?

Pierwszym i najważniejszym trendem jest znaczący wzrost liczby produkowanych i sprzedawanych samochodów. Jest on wynikiem rozwoju gospodarczego, a co za nim idzie, wzrostu zamożności społeczeństw wielu państw. Powoduje to, że ludzie w bardzo wielu krajach kupują coraz więcej samochodów, co rodzi popyt. Odpowiadając na ten popyt, poszczególne marki produkują coraz więcej aut. Zjawisko to występuje mocno szczególnie w Azji, gdzie wiele krajów rozwija się niezwykle szybko. Ale dotyczy to też Europy, szczególnie Środkowej i Wschodniej. Wydaje się, że zdecydowanie trzeba ten trend ocenić pozytywnie.

Drugim zjawiskiem, jakiemu podlega współczesna motoryzacja, a które można określić jako kierunek zmian, jest widoczna rosnąca rola ekologii. Chodzi tutaj po pierwsze o ograniczanie emisji spalin i szkodliwych substancji do atmosfery przez samochody z silnikiem spalinowym. Drugim aspektem w ramach wzrostu znaczenia ekologii w przemyśle samochodowym jest coraz bardziej zaawansowana produkcja pojazdów napędzanych silnikiem hybrydowym lub elektrycznym. Oba rodzaje napędu wydatnie pomagają w ochronie środowiska naturalnego. Innymi podobnymi pojazdami mogą być te, które napędzają silniki wodorowe czy też paliwa ekologiczne. Można wymienić wiele marek, których gros oferty nastawione jest właśnie na tego rodzaju auta. Można je nazwać mianem „ekologicznych”. Ocena tego zjawiska, podobnie jak powyższego, powinna być pozytywna.

Kolejna kwestia to coraz większa wszechstronność oferty większości producentów aut. Motoryzacja, jak większość przemysłów, podlega prawu gospodarczemu, wedle którego przeważająca część klientów poszukuje szerokiej gamy rozwiązań zgromadzonych w jednym miejscu. W przypadku przemysłu motoryzacyjnego wygląda to tak, że marki, które dawniej znane były z produkcji konkretnego rodzaju pojazdów, teraz dostarczają na rynek auta dużo bardziej zróżnicowane. Przykładem może być marka Porsche, która tradycyjnie produkowała samochody sportowe. Teraz wśród oferowanych modeli znaleźć można SUVy, a nawet tzw. auta miejskie. Podobne zjawisko jest udziałem innych producentów, a zatem ich oferta jest coraz bardziej podobna.

Współczesna motoryzacja podlega także innemu prawu znanemu z większości branż. Chodzi tutaj o prawo gromadzenia kapitału w jednym ręku. Mówiąc inaczej, wygląda to tak, że większe firmy coraz częściej nabywają te mniejsze, łącząc się w koncerny czy konglomeraty. Rosnąca liczba producentów samochodów należy np. do koncernu Volkswagen czy Toyota. Ponadto znane było połączenie kilka lat temu firm Fiat i Chrysler, polegające na przejęciu pakietu kontrolnego tej drugiej marki przez Fiata. Gromadzenie kapitału w jednym ręku, jak można w uproszczeniu określić ten trend, powoduje, podobnie jak zjawisko opisane uprzednio, że oferta przeważającej części producentów staje się coraz bardziej zbliżona. Obydwa te kierunki zmian można rozpatrywać zarówno jako pozytywne, jak i negatywne, w zależności od upodobań motoryzacyjnych danej osoby.

Kierunkiem zmian, jakiemu podlega współczesna motoryzacja jest również bardzo szybkie wdrażanie nowych technologii, w tym w zakresie bezpieczeństwa. W dwudziestym wieku zmiany w tym obszarze następowały raczej powoli, nowości pojawiały się raz na wiele lat. Od jakiegoś czasu natomiast bezpieczeństwo jest coraz większe w samochodach produkowanych przez renomowanych producentów. Niemalże każdego roku pojawia się nowe rozwiązanie technologiczne, poprawiające bezpieczeństwo. Jako przykład można podać kontrolę toru jazdy, asystenta parkowania, system informujący o przeszkodach, w tym o pieszych na drodze, a także liczne kontrolki powiadamiające kierowcę o niepokojących symptomach w funkcjonowaniu rozmaitych urządzeń w silniku. Wszystko to prowadzi do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa jazdy, a zatem musi być rozpatrywane w kategoriach bardzo pozytywnych.

Jak zatem widać, motoryzacja zmienia się w dzisiejszych czasach bardzo szybko. Ogólnie służy to rozwojowi, a więc jest to dobre. Najistotniejsze jest jednak to, że w dalszym ciągu przemysł motoryzacyjny jest nastawiony na klienta – odpowiada na jego potrzeby. W tym zakresie motoryzacja nie powinna się zmieniać nigdy.

To może Cię zainteresować:

Dodaj komentarz